ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 3, 2011

ಪೂಜಾ ವಿಗ್ರಹ


    ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವನ ವಿಗ್ರಹ ತೀರಾ ಪುರಾತನವಾದದು.  ಇದನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನವರಾದ ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಸ್ಠಳ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಭೈರಾಭಟ್ಟರ ಕಾಲದಿಂದ ಎಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ೧೫೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 
ಅಜ್ಜಂಪುರ ಭೈರಾಭಟ್ಟರು
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ಈ ವಿಗ್ರವು 2 ಅಂಗುಲ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ಶಿವನ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೂರ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹೋಲುವ ಕಿರುಗತ್ತಿಯಿದೆ. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಡಮರು ವಾದ್ಯವಿದೆ. ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಹಿಡಿಯಲೆಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಂದ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.   ಈ ತ್ರಿಶೂಲವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಿಡಿಭಾಗವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಳೆದುಹೋಗಿ, ಈ ರಂಧ್ರವು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿತ್ತು. ಮುಂದೊಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಾನು ತ್ರಿಶೂಲವೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಲಭೈರವನ ಕರದಲ್ಲಿಟ್ಟೆ.  ಇದೀಗ ಈ ವಿಗ್ರಹ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 
 
ಇದರೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಕಾಲಭೈರವನದೇ..  ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ವಾಹನವಾದ ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಶತಮಾನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳು ಸವೆದುಹೋಗಿವೆ.
 


    ಮುಂದೆ, ಎಂದರೆ 1990ರ ದಶಕದ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾಲಭೈರವನ ಮೂರ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆದು, ಆತನ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ಹೀಗೆಯೇ ಈ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥಹದೇ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರಬಹುಹುದು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗಹಿಸಬೇಕೆಂದಾದರೆ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲವೇ ನೀವೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.

* * * * * *